Zawiadomienia o ochronie prywatności

Zawiadomienia o ochronie prywatności

Priorytetem Firmy   (dalej „Firma”) jest zaufanie klientów, a także ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych. Firma uważnie monitoruje wszystkie gromadzone, przetwarzane i wydawane informacje poprzez chronione systemy bezpieczeństwa na wszystkich urządzeniach elektronicznych Firmy. Dane osobowe Klienta nie mogą być przekazywane ani sprzedawane pod żadnym pozorem bez jego pisemnej zgody. Dane Klienta mogą być wykorzystane wyłącznie w zgodności z Warunkami korzystania z usług. Te same zasady dotyczą pracowników Firmy – ich dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy Firmy mają również pełne prawo nie wykorzystywać swoich danych osobowych w pracy.

Dane osobowe otrzymane od klienta mogą obejmować:

Dane osobowe podane przez Klienta w aplikacjach, kwestionariuszach i formularzach do otwarcia rachunku: jego/jej pełne imię i nazwisko; adres stałego zamieszkania, obywatelstwo, data urodzenia, dane paszportowe, adres e-mail i numer telefonu komórkowego;

Dokumenty dostarczone przez Klienta jako dowód przelewu: polecenia przelewu, wyciągi bankowe, kopie karty kredytowej itp.

Wykorzystanie danych osobowych

Firma może wykorzystywać dane osobowe Klientów:
 • jako dowód tożsamości;
 • do przetwarzania operacji wykonywanych przez Klientów;
 • informowanie Klienta o rozszerzeniu gamy produktów i usług świadczonych przez Firmę;
 • zapewnienie innych usług.

  Strony trzecie

  Firma ma prawo przekazywać dane osobowe Klientów stronom trzecim, a mianowicie spółkom powiązanym, bankom, audytorom, agentom Firmy, w tym agentom płatniczym i innym osobom (zwanym dalej „Stronami trzecimi”) wyłącznie w celu spełnienia warunków umowy o świadczenie usług. Firma gwarantuje, że strony trzecie będą przestrzegać niniejszego zawiadomienia i podejmą odpowiednie środki w celu zachowania poufności danych osobowych klientów.

  Firma ma prawo udostępniać osobom trzecim (innym niż powierników) poufne informacje dotyczące danych osobowych Klientów w przypadku oficjalnego żądania wydanego przez uprawniony organ.

  Prawo do złożenia skargi

  Klient ma prawo złożyć skargę do organów regulacyjnych w przypadku, gdy uzna, że jego prawa wynikające z niniejszego zawiadomienia zostały naruszone przez Firmę.

  Europe

  Według: Ogólne rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych (GDPR)

  Zgoda na wykorzystanie danych osobowych

  Rejestrując konto w Firmie i/lub korzystając z usług świadczonych przez Firmę, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług oraz Zawiadomienia o ochronie prywatności przez cały okres ważności niniejszej Zgody.

  Niniejsza Zgoda jest ważna przez cały okres obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Firmą a Klientem oraz w rok po rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług lub do czasu wycofania Zgody przez Klienta (opisanego wcześniej);

  Wyraź swoją zgodę/nie zgodę z wyżej wymienionym przetwarzaniem swoich danych osobowych, zaznaczając/odznaczając poniższe pole wyboru: ✔Zgadzam się;

  Klient zgadza się, że pliki Cookies mogą być używane na niektórych stronach witryny internetowej Firmy, aby zapewnić wszystkim Klientom szybszy i wygodniejszy dostęp. Jeśli Klient wyrazi sprzeciw wobec korzystania z plików Cookies, większość nowoczesnych przeglądarek internetowych ma opcję odrzucania plików Cookies zapewniających pełny dostęp do strony internetowej Firmy.

  W firmie   traktujemy poważnie Państwa prywatność i wykorzystujemy Państwa dane osobowe do administrowania Państwa kontem oraz do dostarczania produktów i usług, o które Państwo poprosili.

  Jednakże, od czasu do czasu chcielibyśmy być w stanie skontaktować się z Państwem w celu dostarczenia szczegółowych informacji na temat innych usług/konkursów, które zapewniamy. Jeśli Państwo wyrażają zgodę na możliwość skontaktowania się z Państwem w tym celu, prosimy zaznaczyć, który sposób komunikacji byłby dla Państwa najbardziej dogodny: ✔Poczta ✔E-mail ✔Telefon ✔Wiadomość ✔Automatyczne połączenie;

  Chcielibyśmy również przekazać Państwa dane do innej określonej kategorii firm, które są naszymi partnerami, w celu skontaktowania się z Państwem mailem z informacjami na temat oferowanych ich ofert/usług/konkursów. Jeśli Państwo wyrażają zgodę na przesyłanie Państwa danych w tym celu, prosimy zaznaczyć pole✔ Zgadzam się, aby potwierdzić.

  Klient musi zostać poinformowany, że może odwołać niniejszą zgodę w dowolnym momencie poprzez przesyłanie szczegółowego zawiadomienia o anulowaniu niniejszej zgody na [email protected]. W takim przypadku Zgoda jest uznawana za wycofaną niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia od Klienta przez Firmę. Klient uświadamia i zgadza się z tym prawem do wycofania zgody: ✔Zgadzam się

  Klient jest należycie poinformowany o przysługującym mu prawie do złożenia skargi do organów regulacyjnych w przypadku, gdy uzna, że jego prawa wynikające z tej zgody zostały naruszone przez Firmę: ✔Zostałem/am poinformowany/a

Błąd
Wiadomość:
iconAvatar